Publicerad av Anders Tihkan den 24 Oct 2022
Distriktsguvernörens medlemsträff var den här hösten digital och ledde till en livlig diskussion med många idéer om hur klubbverksamheten kan utvecklas.
 
När Jan König hade gjort sin presentation vidtog breakout sessions, dvs samtal i grupper om 2-4 deltagare. Vid återsamlingen stod det klart att förutsättningarna för verksamhet och rekrytering ser olika ut i klubbarna, men det fanns också olika åsikter om vilken syn man borde anlägga på Rotaryverksamhet för att den ska vara attraktiv för nya medlemmar.
 

Se DG-träffen här: