Publicerad av Britt Hernell den 10 May 2021
Lagrådet har en viktig funktion i Rotary. Där beslutas om alla ändringar i vårt övergripande regelverk. Det är viktigt att ständigt anpassa sig till en föränderlig verklighet för att överleva på sikt. Redan Charles Darwin konstaterade att "det är inte den starkaste eller intelligentaste som överlever utan den som bäst kan anpassa sig till ändrade förutsättningar".
 
Men det är medlemmarna som är verkligheten och det är viktigt att förstå att det är förslag från enskilda klubbar som utgör grunden till förändringar. Du kan alltså påverka! Vår lagrådsrepresentant Britt Hernell berättar gärna hur det går till.
 
 
En faktor bakom Rotarys över hundraåriga existens är de "lagar" alla Rotarianer har att förhålla sig till. Lagarna beskrivs i den så kallade Procedurhandboken. Men denna är ett levande dokument. Rotary uppdaterar och omprövar sina lagar kontinuerligt. Det är Rotarys lagråd, som träffas vart tredje år, som beslutar om dessa ändringar. Alla klubbar och distrikt men även Rotarys styrelse kan komma med förslag. Varje distrikt utser en lagrådsrepresentant som både handlägger förslagen och deltar i besluten vid själva Lagrådet. 
 
 
Jag besöker er gärna på något digitalt klubbmöte för att berätta mer om lagrådsarbetet.
 
Lagrådsrepresentant D2370
Britt Hernell
E-Club of Riddarfjärden
070-530 03 03