Publicerad av Anders Tihkan den 29 Jan 2021
Professor Shirin Ahlbäck Öberg är ledamot av Coronakommissionen och berättade om det innehållsrika utredningsuppdraget och vad som hittills har framkommit i arbetet. Det inspelade föredraget med frågestund (59 minuter) kan ses t o m 28 februari.
 

Shirin Ahlbäck Öberg är professor i statskunskap verksam vid Statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet. Hennes forskning har i första hand rört granskningen och styrningen av den offentliga verksam­heten, dvs. har haft en tydlig förvaltningspolitisk inriktning. Hon har även forskat om villkoren för toppolitiker och högre tjänstemän i ett jämför­ande perspektiv, de offentliga professionernas ställning under New Public Management, hur rådande styrningsparadigm påverkat styrningen av universitet och högskolor samt även lämnat bidrag inom representationsforskning. Hon innehar flera uppdrag utanför universitetet, däribland ett som ledamot av den av regeringen tillsatta Coronakommissionen.

 

Det inspelade föredraget är inte längre tillgängligt.