Publicerad av Sven Rudberg den 16 Feb 2023
Östersjöambassadörer - ett samarbete mellan Briggen Tre Kronor/Expedition Rädda Östersjön och Rotary. Gör din insats för Östersjön och sprid budskapet om hur vi kan förbättra miljön i vårt innanhav. Du lär dig om bakgrunden, du kan sprida åtgärdsidéer och du får ännu fler idéer från dem du träffar i uppdraget!
 
Distriktet har, efter två utbildningsomgångar, ett bra gäng Östersjöambassadörer som kan göra insatser för våra olika Östersjöprojekt. Utbildningen är inte förenad med några kostnader eller förpliktelser i övrigt.
 
Om du också är intresserad av nästa utbildningsomgång, eller av mer info, kontakta distriktets Östersjökommitté, se längst ner på sidan. 
 

Mål

Våra blivande ambassadörer ska efter utbildningen:
  • Ha kunskap om Östersjöns utmaningar och möjliga åtgärder för att möta dessa
  • Ha kunskap om trovärdiga källor i ämnet.
  • Kunna ge en presentation (en lektionstimme inkl frågor) om Östersjöns utmaningar och möjliga åtgärder för att möta dessa. Denna ska kunna ges både ombord på Briggen, vid Searoom eller inför skolklass.
  • Kunna diskutera samt ge och ta kritik i ämnet.
 
Foto: Briggen Tre Kronor

Upplägg av utbildningen

Utbildningen genomförs som en trestegsraket och omfattar cirka 2 arbetsdagar med cirka 10 deltagare per utbildningsomgång.
 
  • Steg 1 (online): Introduktion i Östersjön av representant för Expedition Rädda Östersjön; nuläge, utmaningar och framtid samt sätt/möjligheterna att möta utmaningarna. Presentation av bra källor. Möjlighet för deltagarna att ställa frågor.
Se första utbildningen här (39 minuter, 20 mars 2022):
 

 
  • Steg 2: Självständigt arbete samt arbete parvis/i mindre grupp. Enskilt arbete sker med stöd av introduktionen (steg 1) och utvalda hemsidor samt övrig information på nätet. Arbetet skall leda fram till ett utkast för en presentation. Därefter parvis-/grupparbete med diskussion och framtagning av ett utkast för gemensam presentation. Ca 10 frågor för att aktivera eleverna framtas.
     
  • Steg 3: Gemensamt möte för hela utbildningsomgången i konferenslokal. Presentation av Searoom. Föredragning av några utkast till presentationer som framtagits i steg 2. Diskussion och framtagning av en eller flera gemensamma presentationer för utbildningsomgången.
 

Är du intresserad?

Anmäl ditt intresse till Sven Rudberg (Värmdö Skärgård RK):
sven.rudberg@gmail.com eller 076-8009584 

Fortsatta utbildningar kommer att hållas och konceptet kommer att utvecklas med ledning av gjorda erfarenheter.

 
 

Välkommen som Östersjöambassadör!

"Rädda Östersjön"-kommittén i Distrikt 2370
 
 
Läs mer på distriktets temasida Rädda Östersjön
 
 
Sedan 1997 har Briggen Tre Kronor AB byggt världens vackraste segelfartyg, utbildat tusentals ungdomar, verkat mot utanförskap samt seglat med privatpersoner och företag. I många hamnar runt Östersjön har man genomfört olika evenemang,  seminarier,  konferenser m.m och informerat medborgare och beslutsfattare om Östersjöns prekära miljöproblem och utmaningar inför framtiden www.briggentrekronor.se. Expedition Baltic Sea AB driver projektet ”Expedition Rädda Östersjön” tillsammans med Briggen Tre Kronor och andra partners. Projektet utgår från FN´s Agenda 2030 mål 14.1 och syftar till att göra tydlig skillnad i främjandet av en hållbar miljö i Östersjön www.expeditionbalticsea.se
 
 
Sedan 2020 samverkar Rotary med ett antal partners för att bidra till att Rädda Östersjön, bl.a. genom aktivt deltagande i projektet ”Expedition Rädda Östersjön”. Samarbetet innebär att vi tillsammans genomför lokala aktiviteter. I de 9 länderna runt Östersjön finns det cirka 2 000 lokala Rotaryklubbar med cirka 70 000 medlemmar. Klubbarna samverkar också genom nätverket "BASRAN, Baltic Sea Regional Action Network for Rotarians" i syfte att förbättra Östersjöns miljö, se www.BASRAN.eu