Publicerad av Anders Tihkan den 11 Aug 2021
Distriktet med flera klubbar deltar i BASRAN - Baltic Sea Regional Action Network. I nyhetsbrevet delar nätverket vad som händer i och runt Östersjön: reningsanläggningar och skolprojekt i Polen, ungdomsprojekt i Tyskland och strömmingsrodd i Helsinki!