Publicerad av Bo Söderling den 03 Feb 2022
Under helgen 28-30 januari träffades de tio svenska distriktsguvernörerna i Göteborg för samtal kring ny distriktsindelning i Sverige. Resultatet av den omröstning som pågått i klubbarna och avslutats gav inte ett enhälligt stöd till det presenterade förslaget på ny distriktsindelning.
 
 
De tio guvernörerna påbörjade arbetet med att ta fram ett reviderat förslag på ny distriktsindelning.

Förslaget kommer antas vid distriktsguvernörernas möte den 16 februari. Därefter kommer förslaget skickas ut till klubbarna för ny omröstning. Grunden i förslaget är att Sverige ska delas in i sex nya distrikt.

Vår förhoppning är att Rotary International Board of Directors kommer kunna ta ställning till förslaget vid sitt möte i april så att den nya distriktsindelningen kan börja gälla den 1 juli 2024. Vi föreslår att de sex nya distrikten ingår i samma zon, zon 17.
 
Bo Söderling
DG 2370
 
 
 

Distriktskartan idag

De tio nuvarande distrikten finns med beskrivningar och länkar på Rotary Sverige-sidan
 
 
 
Tio svenska DG på arbetsmöte i Göteborg 2022-01-30