Publicerad av Anders Tihkan
Kan Biden ena USA - och vad gör Trump? Lars-Georg Bergkvist - före detta USA-korrespondent i USA och medlem i Södertälje Östra RK - summerar presidentvalet och tar en titt på den amerikanska politiska framtiden.
 
Den 7 december höll Lars-Georg lunchföredrag i sin hemklubb: föredrag 2020-12-07, ange lösenkod z7@=Z+xZ (58 minuter inkl frågestund).
 
Föredraget finns också på distriktets sida Färdiga föredrag. Där finner du mängder av intressanta föredrag som kan visas enskilt eller i din klubb.