Publicerad av Bo Söderling den 01 Oct 2021
 
På uppdrag av Rotary International (RI) har arbetet med en översyn av dagens distriktsindelning påbörjats. Syftet är att minska dagens 10 distrikt till 6.
 
En tillsatt arbetsgrupp har arbetat fram ett förslag som presenterats för och accepterats av samtliga guvernörer i Sveriges 10 distrikt.
 
Förslaget kommer nu att presenteras för RI och tidplanen är för närvarande att en förändring av dagens distrikt ska ske senast 1/7 2024.
 
I nuläget är allt oförändrat och ingenting händer förrän RI återkommit i frågan.
 
Alla frågor gällande distrikt 2370 besvaras av Guvernör Bo Söderling, soderling.bo@gmail.com