Publicerad av Bo Söderling den 03 Apr 2022
Ukrainasinsamlingen som dubblerades av Roger Akelius under mars samlade 8 387 318 kr från Rotary-Sverige!! Dubblerat blev detta alltså över 16,5 Mkr som går via Rotary Hjälper till UNHCR och UNICEF.
 
I vårt distrikt har vi omfördelat medel från distriktsfonden i tre olika poster till:
  • Rotary katastroffond Ukraina         USD 5 000       
  • Rotary Polio Plus                               USD 5 000
  • Rotary Peace Center                          USD 2 000
 
 
 
 
 

Fortsatt hjälp behövs!

Jag rekommenderar att inbetalning till Ukraina fortsätter i enlighet med vad klubbarna önskar och förmår.
 
Men säkerställ att ni bara skickar pengar till kontrollerbara mottagare, gärna till Rotaryklubbar vilka redan har etablerade kontakter så att hjälpen är kopplad till faktiska behov hos slutmottagarna.
 
Våra Rotaryvänner i Lettland har goda och direkta kopplingar till Ukraina, speciellt med Lviv RC. Ukarinarna har specificerat önskemål om mediciner och medicinsk utrustning samt dieselaggregat. Rigaklubben har fått rikliga donationer och köper in mediciner till inköpspris. De har kontakt med Ukrainas Hälsomyndighet vad gäller tillstånd att föra in läkemedel, speciellt morfinklassade. De har också dialog med Röda Korset.
 
Möjlighet finns att skänka pengar direkt till Riga International RC (kontaktperson Kim Leandersson) som tillsammans med Riga Rotaract har en fungerande logistik för behovsinventering, inköp och distribution.
 
Rotaryklubbar finns även i Kiev och andra städer i Ukraina, vilka kan vara alternativ.
 

Rotary Hjälper slussar bidrag vidare till UNHCR och UNICEF.

För att bygga upp förmåga över tiden och stödja Rotary International och våra egna klubbars förmåga får vi inte glömma bort att stödja den Årliga Fonden. Den årliga fonden ger oss långsiktig styrka att kunna fortsätta att stödja Ukraina och andra behov vilka vi inte vill försumma eller förlora orken att kunna göra.

Den 16 mars hade de svenska distrikten en avstämning om olika insatser för Ukraina och vi fick bl a en rapport från Lviv International RC om situationen där.
 

Tack för att ni alla ute i klubbarna känner för Ukraina och deras situation

Det kommer att behövas mycket hjälp under lång tid. Men ni får inte heller glömma bort det som redan finns i era planer, så tappa inte fokus i andra projekt och aktiviteter som ni driver både lokalt och internationellt.
 
 
Bo Söderling 
DG 2370