Publicerad den 24 Jul 2020
Distriktet samarbetar med Briggen Tre Kronor om projektet "Expedition Rädda Östersjön". Delta i webbinariet som handlar om läget i Östersjön och tänkbara aktiviteter för samarbete med Rotaryklubbar. Alla medlemmar i distriktet är välkomna!

 

Rotary distrikt 2350 och 2370, som omfattar Uppland, Sörmland och Gotland, har inlett ett samarbete med Briggen Tre Kronor, som för 15 år sedan sjösatte sitt segelfartyg och som sedan dess arbetat för att minska klimat- och miljöproblemen i våra hav. HKH Kronprinsessan Victoria, som är engagerad i hållbarhetsfrågor, är gudmor till fartyget. För mera info om verksamheten se: www.briggentrekronor.se 

Stockholms läns FN-distrikt har på samma sätt inlett ett samarbete med Briggen Tre Kronor, som nu också startar upp ett projekt kallat "Expedition Rädda Östersjön". Projektet utgår från mål 14:1 i FN:s Agenda 2030 och skall pågå till år 2025.

Filmen, som Du hittar genom följande länk, ger Dig en introduktion till projektet: https://www.youtube.com/watch?v=4xt6c6cFM44&feature=youtu.be 

"Expedition Rädda Östersjöns" nya hemsida finns här www.expeditionbalticsea.se

BASRAN, Baltic Sea Rotary Action Network

Inom Rotary driver de finska distrikten 1410 och 1420 ett projekt kallat "Save the Baltic Sea" och nu har man också startat upp "BASRAN, Baltic Sea Rotary Action Network", som har visionen att alla lokala Rotaryklubbar skall engagera sig och arbeta för våra hav i allmänhet och Östersjön i synnerhet. 

Mera info om verksamheten och målen hittar Du genom följande nyhetsbrev: www.rotary2370.se/f/RotaryBASRAN_Newsletter200430.pdf  

Webbinarium 24 augusti

Den 25 juni arrangerades ett första seminarium på Kastellholmen mitt i Stockholm, där segelfartyget Briggen Tre Kronor är förtöjt, och nu vill vi på detta sätt bjuda in alla medlemmarna i de lokala Rotaryklubbarna i hela Sverige och de svensktalande delarna av Finland till ett motsvarande seminarium på nätet, dvs. ett webbinarium, som äger rum måndagen den 24 augusti kl 19:00.

Målet med webbinariet är att ge deltagarna en bild av:                  

  • Nuläget i Östersjön
  • Projektet "Expedition Rädda Östersjön", som startar nu och som skall pågå till 2025
  • Samarbetet och tänkbara aktiviteter som de lokala Rotaryklubbarna och FN-föreningarna skulle kunna genomföra i samarbete med Briggen Tre Kronor i projektet "Expedition Rädda Östersjön"
Välkommen att anmäla Ditt deltagande via följande länk: https://simplesignup.se/event/169160

När Du anmält Dig kommer Du sedan att någon vecka före webbinariet få den länk, som man kommer att behöva för att koppla upp sig.

Väl mött på nätet den 24/8 kl. 19!