Publicerad av Åsa Hörnberg den 14 Jan 2021
TRF
Årliga fonden ger klubbarna möjlighet till delfinansiering av projekt. Flera tusen projekt involveras varje år. Förra året betalades det ut 95,6 miljoner USD till Global Grants, 33,6 miljoner till Distrikt Grants, 13,2 miljoner till annan delfinansiering och 4,5 miljoner till stipendier till våra Rotary Peace Centers.
 
Alla donationer som kommer in till Årliga fonden / Annual Fund går vidare till de projekt som vi rotarianer arbetar med runt om i världen. Främst till delfinansiering av de projekt som klubbarna gör via Global och District Grants, men även till centrala projekt såsom Polio Plus och Rotary Peace Centers.
 
I vårt distrikt har vi under de senaste fem åren fått delfinansiering via Årliga fonden med ca 300 000:-. Klubbar som utnyttjat detta är Strängnäs Bisp Thomas, Strängnäs, Nynäshamn, Södertälje, Södertälje Östra, Eskilstuna Kloster, Nyköping, Nyköping Gripen, Nyköping Öster, Oxelösund och Trosa.
 
Förra året 2019/20 donerade 13 klubbar i vårt distrikt totalt USD 11 849 till Årliga fonden, varav Mariefred 2 261, Wisborg 1 559 och Riddarfjärden 1 450.
 
Under första halvåret detta Rotaryår har 11 klubbar redan donerat USD 4 877 varav Värmdö Skärgård 2 150, Nyköping Gripen 851 och Nynäshamn 626.
 
Ambitionen är att alla våra 35 klubbar bidrar med något till Årliga fonden / Annual Fund. Man bidrar efter ambition och förmåga. Det behöver inte vara stora bidrag, även 100 kronor är välkommet.
 
Även om er klubb inte kommer att söka projektbidrag (Grant) under kommande år så har ni med er donation hjälpt till att delfinansiera en annan klubbs projekt samtidigt som donerade medel även har gått till vårt arbete med att utrota polio och att studenter får stipendium för att utbilda sig i freds- och konflikthantering vid våra Rotary Peace Centers.
 
Var med och bidra via klubbens insamlingar. Du kan även donera direkt till Annual Fund via rotary.org/donate. Loggar du in innan du slutför din betalning så syns din donation på dig och på din klubb. På distriktets hemsida Ge gåva hittar du mer information.