28
apr
2021
Online

Sweden
Seminariet arrangeras av distrikt 2350, med fokus på Mänskliga rättigheter, Korruption, Mångfald, Jämlikhet och Ålderism. 
 
Vi riktar oss inte bara till Rotarianer utan tag chansen och bjud in vänner och bekanta som kan vara intresserade av ämnet och på sikt kanske även på Rotary.
 
/Claes Nilsson
DG 2370
 

Social hållbarhet

Rotarys Yrkestjänst (Vocational Service)

har som ett av sina mål att ”inspirera andra att handla med personlig integritet i enlighet med Rotarys värderingar”. Yrkestjänsten fokuserar på ett etiskt förhållningssätt i yrkes- och privatliv och har därmed fokus på ”social hållbarhet”.

Seminariet har som mål:

 • Med våra kompetenta föredragshållare fokuserar vi social hållbarhet genom linserna Mänskliga rättigheter, Korruption, Mångfald, Jämlikhet, Ålderism!
 • Informera och motivera rotarianer med vänner till personligt engagemang för SOCIAL HÅLLBARHET i sina  personliga, yrkes- och Rotaryroller, skapa insikt och ge motivation till personligt engagemang och handlande. Genom ökad förståelse av social hållbarhet kan vi som Rotarymedlemmar och medmänniskor göra skillnad!

Seminariet är öppet

 • för medlemmar i Rotary OCH deras vänner OCH andra personer som är intresserade av temat SOCIAL HÅLLBARHET
 • Du som har bokat deltagande via Invajo kan bjuda in dina Rotaryvänner och andra intresserade personer   genom att anmäla dem på samma sätt som du har anmält dig, dvs via Invajo under "MIN BOKNING".
  Sista bokningstillfälle – 27 april kl 21.00

Program

17.45 Zoom öppnas - hjälp till anslutande deltagare med Zoom mm – Günther Hiltmann, Yrkestjänsten 2350
18.00 Uppstart av seminariet & mötesinformation

 • VÄLKOMNA, Rotary Yrkestjänst – Björn Klemming & Mats Wallin, Yrkestjänsten, Rotary distrikt 2350
 • Vår moderator - Karin Strömqvist Bååthe, generalsekreterare, Social Venture Network
 • Teknisk mötesledning – Günther Hiltmann, Yrkestjänsten, Rotary distrikt 2350

”Rotary och hållbarhet” 

 • Soledad Aguilar Oddershede, guvernör, Rotary distrikt 2350
 • Marie Carlsson, hållbarhetsprojektet, Rotary distrikt 2350

”Mänskliga rättigheter, etik och värderingar” 

 • Annelie Börjesson, Svenska FN-förbundet

”Vi har mer korruption i Sverige än vi tror” 

 • Birgitta Björk, chef på Stockholm Vatten och Avfall /Grundare av Betula Utveckling

”Poll” på vad vi har hört med ”Mentimeter” Günther Hiltmann

Bensträckare (10 min)

Välkomna tillbaka – redovisning av ”poll 1” Karin Strömqvist Bååthe

”Sverige, världens mest ålderistiska samhälle?” 

 • John Mellkvist, PR-konsult, framtidsspanare och expert på ålderism                                                       

”Mångfald – en förutsättning för konkurrenskraft”

 • Johanna Kull, hållbarhetsansvarig vid Avanza Bank

”Den besvärliga mångfalden” 

 • Qaisar Mahmood, författare och Senior Manager, EY

”Poll” på vad vi har hört med ”Mentimeter” Günther Hiltmann

Bensträckare 10 minuter

Välkomna tillbaka – redovisning av ”poll 2” Karin Strömqvist Bååthe

Paneldiskussion 

 • Karin Strömqvist Bååthe och alla talare

Nu landar vi – social hållbarhet och Rotary Yrkestjänst - vad händer sedan - avrundning 

 • Mats Wallin & Björn Klemming 

21.00 Seminariet avslutas

 

INFO och ANMÄLAN

Mer info om seminariet, medverkande samt ANMÄLAN: Klicka här!