09
mar
2023

Sweden
Bästa Östersjövänner,
 
Distriktet kommer att ha en monter på båtmässan "Allt för sjön" 2023, som äger rum torsdag - söndag den 9-12 och 16-19 mars. Båtmässan kommer då att fira sitt 101-års jubileum. Montern kommer att finnas i A-hallen och ha beteckningen A13:30.
 
Vi tror att båtmässan är en möjlighet för oss att synas och att nå ut med information om vårt "Rädda Östersjön" projekt, dvs. tala om vad vi gör och varför. Som Du ser av hemsidan www.alltforsjon.se så räknar man med 70.000 besökare. Första helgen pågår också Antikmässan parallellt.
 
Mässan själv kommer också att agera för Östersjöns miljö genom ett område på 200 kvadratmeter med titeln "Rädda hav och liv" med "Expedition Rädda Östersjön" som ansvariga. Området kommer att förstärka alla besökares medvetande om miljön i Östersjön på ett sätt, som också kommer att gynna vårt budskap.
 
Följande 14 klubbar från distrikt 2370 kommer att bemanna vår monter: Haninge-Tyresö, Nacka, Nyköping, Nyköping-Gripen, Nyköping-Öster, Nynäshamn, Stockholm-Fryshuset, Stockholm-Skanstull, Stockholm-Sydväst, Stockholm-Söder, Strängnäs, Trosa, Värmdö-Skärgård och E-club of Riddarfjärden.

Det är totalt 75 Rotarymedlemmar från dessa klubbar, som kommer att delta aktivit i montern under de åtta mässdagarna. 1-2 klubbar kommer att samverka och finnas representerade i montern. Ett fantastiskt engagemang med andra ord!
 
Dessutom deltar 12 Rotary Östersjöambassadörer för att stötta "Expedition Rädda Östersjön" i området "Rädda hav och liv" bl.a. för att visa den mobiala utställningen SeaRoom och för att se till att besökarna tecknar s.k. Östersjökontrakt. Kontrakten kommer att lanseras första dagen på mässan, närmare bestämt den 9 mars kl. 16:30. Genom att signera kontraktet förbinder man sig att göra vissa åtaganden för att värna miljön och vårt innanhav Östersjön.
 
Syftet med montern är alltså att visa upp exempel på vad klubbarna gjort på egen hand eller tillsammans med våra partners i "Rädda Östersjön" projektet för att skapa medvetande, väcka intresse och bygga förtroende, dvs. attrahera såväl nya medlemmar som nya partners.
 
Hör gärna av Dig till Guje på telefon 070-284 28 16 eller e-post gog.axelsson@telia.com om Du har några frågor eller önskar ytterligare information. 

Hjärtligt välkommen att besöka vår monter A13:30 på Stockholmsmässan i Älvsjö!
 
Bästa Rotaryhälsningar, 
Distriktets "Rädda Östersjön" kommitté 
 
Gun-Marie "Guje" Östedt-Axelsson, Stockholm-Skanstull RK
Tommy Lekenmyr, Nynäshamn RK
Jan Somp, Trosa RK
Eva Nisser, Nacka RK
Sven-Rudberg, Värmdö-Skärgård RK
Wanja Bellander, Värmdö-Skärgård RK
Göran Wendin, Stockholm-Söder RK