Anmälan online
  • Anmälan till detta evenemang är stängd.
20
maj
2024
"On line"

Sweden
Bästa Östersjövänner och ambassadörer för vårt Innanhav!
 
Efter fyra utbildningar är vi nu inte mindre än 50 Rotarianer som lärt sig mer om Östersjön och som har hållit föredrag under steg 3 i vår utbildning. Alla har "promoverats" till "Rotary Östersjöambassadörer" och kan stolta bära vår fina keps!
 
Förhoppningsvis har ni haft möjlighet att sprida era kunskaper och ert engagemang inom er klubb och kanske också kunnat ordna event i era hemtrakter.
 
Nu har vi fått ett undervisningsmaterial om Östersjön, som vi gärna vill sprida till er alla och som kan användas på många sätt. Dels kan ni själva och er klubb fördjupa er, dels kan ni försöka intressera skolor i er kommun för att utnyttja detta materiel. Det senare är inte alltid lätt i vår "upptagna" skola, men det vore en stor framgång för era lokala skolor och för vårt arbete med att Rädda Östersjön!
 
Undervisningsmaterialet heter "Östersjön, En lektionsbank om hav och hållbar utveckling" och riktar sig i första hand till gymnasie- och högstadielärare. Materialet har tagits fram av Stockholm universitets Östersjöcentrum tillsammans med Baltic Sea Science Center på Skansen och Azote. Den finansieras av stiftelsen Baltic Sea 2020. (Idag finna även Baltic Waters 2030, som Rotary samarbetar med och som är mycket aktiv och numera kallar sig bara för Baltic Waters).
 
Du kan själv fördjupa dig i lektionsbanken med länken nedan;
 
Den 20 maj, kl 1530-1630 ses vi "on line" då vi inbjudit Michaela Lundell att presentera lektionsbanken för oss. Hon är ansvarig på Östersjöcentrum vid Stockholm universitet för projektet och lektionsbanken. Hon föreläser för oss och svarar på frågor under ca en halvtimme.
 
Därefter kommer Jan Somp, från Trosa RK, och berättar om ett mycket framgångsrikt samarbete med skolor, kommun och Länsstyrelse, som han driver i sin kommun. Vår förhoppning är att han skall inspirera er att försöka driva ett motsvarande samarbete i era hemtrakter.
 
Har Du möjlighet att delta? Anmäl Dig via "Anmälan" ovan (glöm inte att "bekräfta" Din anmälan längst ned till höger) eller via e-post till sven.rudberg@gmail.com. Efter Din anmälan får Du en bekräftelse och även zoomlänken till mötet.
 
Hör gärna av Dig om Du har några frågor eller synpunkter. Se kontaktinfo nedan.

Väl mött på nätet den 20 maj kl. 15:30. Hoppas att tiden passar Dig.
 
Bästa Östersjöhälsningar från distriktets Östersjökommitté, genom
 
Sven Rudberg
0768009584
sven.rudberg@gmail.com