03
feb
2021
Online

Sweden

ClubRunner-utbildning

Målgrupp: klubbfunktionärer.

Syfte: ge överblick av funktionerna i ClubRunner och hur man navigerar som inloggad i "Medlemsområde" och lägga grunden för att utnyttja ClubRunners stora potential som verktyg i utveckling av klubbens verksamhet.

ClubRunner är byggt för att underlätta klubbfunktionärernas arbete framförallt med att öka klubbens synlighet både internt och externt. ClubRunner har fokus på kommunikation i många kanaler, vilket är avgörande för att öka både engagemang och medlemsrekrytering. 

Innehåll

  1. Översikt av innehållet i ClubRunners "Medlemsområde": vilka funktioner finns och hur hittar man dem? (19 minuter film)
  2. Medlemsbrev/veckobrev: hur gör man man dem snygga och läsvärda, med så liten arbetsinsats som möjligt? (10 minuter)
  3. Frågan är fri: frågor och svar om ClubRunner-funktioner (30 minuter).

Särskilt intresserad är jag av vilka behov som klubbarna har av fortsatt utbildning. Supportsidorna på distriktswebben har mycket information inklusive mina filmer om ClubRunners kärnområden (artiklar, evenemang, nyhetsbrev och utskick, webbredigering), men jag är öppen för förslag om annan paketering av utbildning.

För dig som inte har stiftat närmare bekantskap med ClubRunner ännu rekommenderar jag att se filmen själv som en första orientering, sen logga in i din klubbs ClubRunner och klicka runt. Under webinariet den 3 februari har du då större möjligheter att ställa frågor och att hinna få en bättre insikt om verktygen, än om allt i webinariet är ny information.

Se filmen (19 minuter)

 

Möteslänk

Gå till Zoom-mötet med denna länk som innehåller passcode:

Föranmälan till webinariet behövs inte.

  • Koppla gärna upp dig ca 10 minuter före kl 18:30 så att webinariet kan börja på utsatt tid.
  • Din mikrofon är avstängd under filmen, så du får själv koppla in den om du senare ska säga något. Tillfällig inkoppling av mikrofon när du använder dator: håll nere mellanslagstangenten!
  • Ställ gärna frågor i chattkanalen, särskilt under tiden filmen visas. Jag samlar upp de frågorna till början av frågestunden och då kan du förstås också ställa fler frågor.

 

Väl mött!

Anders
DITS 2370 
(Värmdö Skärgård RK)