07
okt
2023
Zoom-möte

Sweden
Inbjudan till webbinarium
Du är inbjuden till ett webbinarium  med titeln “Baltic Sea Awareness Raising and Environmental Education” presented by the Baltic Sea Regional Action Network (BASRAN). BASRAN arbetar med att förbättra framtiden för Östersjön. Föremålet för många fritidsaktiviteter, sommarminnen och avkoppling.
 
Det är mycket viktigt att skapa medvetenhet om situationen och utmaningarna i Östersjön
och att förklara för människor vad de personligen kan göra för att förbättra miljön.

Vi kommer att presentera olika lösningar för att öka medvetenheten och utbilda människor
med fokus på barn. Under webbinariet kommer du att kunna lyssna på framstående ”keynote
talare" som presenterar sina åsikter och utvalda "showcase-talare", som kommer att dela med sig av sina
erfarenheter och förklara vad de gör i praktiken.
 
Svenska talare är:
- Jan Somp från Trosa RK om skolprojektet
- Thomas Flink från Expedition Rädda Östersjön om Östersjökontraktet
- Hanna Persson från Baltic Sea Science Center på Skansen om deras utbildning av barn

Webinariet kommer att följas av ett medlemsmöte - alla är välkomna.
 
 
Här följer en länk för anmälan till BASRAN WEBINAR