Online Registration
18
jan
2023
Online

Sweden

Välkommen till Grant Management Seminar, för klubbar i distrikt 2370 som planerar att ansöka delfinansierade projektbidrag via The Rotary Foundation, Global Grant eller District Grant. Det går bra att delta även om man inte aktivt har en ansökan på gång.

Mötet är en del av den certifiering som klubben behöver göra - dels med detta möte samt även genom att göra den Grant Management Seminarutbildning som finns på Learning Center på My Rotary.

Tanken är att det är klubbens kontaktperson för TRF, Club Rotary Foundation Chair som genomför utbildningen men den är öppen för alla rotarianer att genomföra.

Mötet är tänkt för klubbens kontaktperson för TRF, Club Rotary Foundation Chair, President samt inkommande president men är även öppen för övriga intresserade.


Mötet är ett webmöte via Zoom, länk skickas ut till de som anmält sig till mötet.