19
jan
2021
Online

Sweden

CORONAN - kris eller möjlighet

-Rotary behöver dig för sin överlevnad!

Den pågående pandemin har förändrat stora delar av vår traditionella världsbild. Inte heller Rotarys verksamhet och medlemmar har kunnat gå oberörda. Den pågående problematik med sjunkande medlemsantal förstärks när vi inte fysiskt kan mötas på det sätt vi lärt oss under mer än 100 år. Vi måste i många stycken tänka om och ifrågasätta inte bara mötesformerna.

Mot bakgrund av detta arrangerar distriktets Medlemskommitté ett webbseminarium som kommer att bland annat beröra erfarenheter och insatser som har gjorts i några klubbar. Dessutom hoppas vi på inspel och synpunkter från deltagarna vid mötet.

Program

  • Välkommen, medlemskommitténs ordförande Paki Holvander (Södertälje RK)
  • Presentation av medlemskommittén
  • Inledning av DG Claes Nilsson (Stockholm Söder RK)
  • Presentation av deltagarna
  • Företagarna
  • Fyra klubbar presenterar goda exempel: Värmdö Skärgård, Nyköping-Östra, Trosa, Nynäshamn. Vad kan vi lära av deras erfarenheter?
  • Vad gör medlemskommittén nu under Covid19?
  • Summering – avslutning

Mötet är öppet för alla intresserade, utan föranmälan.

Välkomna!

 

 

Möteslänk

Gå till Zoom-mötet med denna länk som innehåller passcode:

https://us02web.zoom.us/j/85749039402?pwd=aHY0WUIvV0VtZUF3T2FOUjhZY2ZY
UT09

Meeting ID: 857 4903 9402
Passcode: 1905

Frågor om Zoom: kontakta Anders Tihkan.