28
jan
2021
Online

Sweden

Föredraget hålls av Coronakommissionens ledamot professor Shirin Ahlbäck Öberg, Uppsala universitet.

Shirin Ahlbäck Öberg är professor i statskunskap verksam vid Statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet. Hennes forskning har i första hand rört granskningen och styrningen av den offentliga verksam­heten, dvs. har haft en tydlig förvaltningspolitisk inriktning. Hon har även forskat om villkoren för toppolitiker och högre tjänstemän i ett jämför­ande perspektiv, de offentliga professionernas ställning under New Public Management, hur rådande styrningsparadigm påverkat styrningen av universitet och högskolor samt även lämnat bidrag inom representationsforskning. Hon innehar flera uppdrag utanför universitetet, däribland ett som ledamot av den av regeringen tillsatta Coronakommissionen.

Möteslänk

Gå till Zoom-mötet med denna länk som innehåller passcode:

Föranmälan behövs inte.

  • Koppla gärna upp dig ca 10 minuter före kl 18 så att föredraget kan börja på utsatt tid.
  • Din mikrofon är avstängd när du kommer in i mötet, så du får själv koppla in den om du senare ska säga något. Tips för tillfällig inkoppling av mikrofon när du använder dator: håll nere mellanslagstangenten!
  • Ställ gärna frågor i chattkanalen under föredraget. Frågorna samlas upp till början av frågestunden och då kan du förstås också ställa fler frågor.