24
feb
2021
Online

Sweden

INBJUDAN TILL WEBINAR

Tid: Onsdag 24 februari kl. 18:00 – 19:00

Föredragshållare: Sven-Lennart Skinnar, Tyresö Rotaryklubb
 

Syfte med webinariet

är att samla intresserade klubbar och rotarianer runt en projektidé angående befolkningsfrågan.

Utgångspunkterna är

 • Befolkningsexplosionen: Kan den ända i en ekologisk kollaps om vi inte gör något?
 • Jordens befolkning fördubblades från 3 miljarder år 1960 till 6 miljarder 40 år senare.
 • Trenden fortsätter och populationen är nu uppe i 7,8 miljarder för att enligt FN:s prognos nå 10,9 miljarder år 2100 för att därefter plana ut mellan 11 och 15 miljarder.
 • Forskare anser att 3-4 miljarder är optimalt befolkningstal!
  Vad gör FN i befolkningsfrågan?
 • Vi har ansvar för våra framtida generationer och det här är livsavgörande frågor!
 • Vad kan vi göra för att avvärja hotet?

Se ländernas fertilitetshastighet (barn födda/kvinna)!
 

Projektidén i sammandrag

 • Bidra till att minska befolkningsökningen genom utbildning och tillgång till preventivmedel i de 30-tal länder som idag har högst fertilitet (inkl. Indien och Pakistan).
 • Distrikt 2370 samlar sina klubbar i en gemensam satsning för att genom att utnyttja District Grants från Rotary Foundation och/eller andra initiativ.
 • Utförare och samordnare: RMCH, Rotarian Action Group for Reproductive, Maternal and Child Health

I projektet föreslås även att söka samarbete med FN-organet UNFPA (Sexual and Reproductive Health Agency) för utökad verksamhet via FN och/eller via tex Bill och Melinda Gates Foundation.
 

Projektets effekter

Projektet syftar till att förstärka möjligheten till utbildning och tillgång till preventivmedel för att minska barnafödandet per fertil kvinna. Ett stort och målmedvetet Familjeplaneringsprogram skulle under en flerårsperiod kunna dämpa befolkningskurvan.

Det föreslagna projektet skulle möjliggöra en förstärkning av pågående program. Vi ser projektförslaget som ett bidrag till ökad jämlikhet, möjligheter för flickor och kvinnor i utvecklingsländer att kunna påverka sina liv genom tillgång till familjeplanering och ser fram emot ett aktivt arbete inom distriktet för att utveckla projektet.

Genomförda familjeplaneringsprojekt visar att främst kvinnorna är entusiastiska inför möjligheterna att själva reglera bort oönskade graviditeter, att färre barn leder till att flickorna får gå i skola, som i sin tur leder till lägre tonårsgraviditeter och bättre familjeekonomi.
 

MÖTESLÄNK

Koppla gärna upp dig några minuter före kl 18 så att vi kan börja på utsatt tid!

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/81305311811?pwd=ZFFaek5wNjJzUnZmdkpDOVhDOEFHQT09

Meeting ID: 813 0531 1811
Passcode: 2370

Frågor om Zoom och uppkoppling: kontakta Anders Tihkan.
 

Välkommen till webinariet!
Distrikt 2370 i samarbete med Tyresö Rotaryklubb