Anmälan online
 • Anmälan till detta evenemang är stängd.
29
jan
2023
Online

Sweden

Anmäl dig till ambassadörsutbildningen

Nu öppnar den andra utbildningen till Östersjöambassadör - ett samarbete mellan Briggen Tre Kronor/Expedition Rädda Östersjön och Rotary

Gör din insats för Östersjön och sprid budskapet om hur vi kan förbättra miljön i vårt innanhav. Du lär dig om bakgrunden, du kan sprida åtgärdsidéer och du får ännu fler idéer från dem du träffar i uppdraget!

Utbildningen är inte förenad med några kostnader eller förpliktelser i övrigt. Tider och andra detaljer hittar du nedan.
 

Mål

Våra ambassadörer ska efter utbildningen: 
 • Ha kunskap om Östersjöns utmaningar och möjliga åtgärder för att möta dessa.
 • Ha kunskap om trovärdiga källor i ämnet.
 • Kunna ge en presentation (en lektionstimme inkl frågor) om Östersjöns utmaningar och möjliga åtgärder för att möta dessa. Denna ska kunna ges både ombord på Briggen, vid SeaRoom eller inför skolklass. 
 • Kunna diskutera samt ge och ta kritik i ämnet.
 
image
Foto: Briggen Tre Kronor
 

Upplägg av utbildningen

Utbildningen genomförs som en trestegsraket och omfattar cirka 2-3 arbetsdagar med cirka 10 deltagare per utbildningsomgång. En interaktiv utbildning eftersträvas.
 
 • Steg 1: Introduktion i Östersjön av representant för Expedition Rädda Östersjön; nuläge, utmaningar och framtid samt sätt/möjligheterna att möta utmaningarna. Presentation av bra källor. Introduktionen sker online och läggs senare ut på distriktswebben. Möjlighet att ställa frågor efter introduktionen skall ges.
   
 • Steg 2: Självständigt arbete samt arbete parvis/i mindre grupp. Enskilt arbete sker med stöd av introduktionen (steg 1) och utvalda hemsidor samt övrig information på nätet. Arbetet skall leda fram till ett utkast för en presentation. Därefter parvis-/grupparbete med diskussion och framtagning av ett utkast för gemensam presentation. Behov av bilder klarlägges. Ca 10 frågor för att aktivera eleverna framtas.
   
 • Steg 3: Gemensamt möte för hela utbildningsomgången i Kolskjulet på Kastellholmen (där Briggen Tre Kronor ligger förtöjd). Föredragning av utkast till presentationer som framtagits i steg 2. Positiv feedback och diskussion av föredragningarna. Diskussion om behov av underlag - både text och bilder - både "hard copy" och Powerpoint eller motsvarande (själva framställningen av bilder kan ske vid senare tillfälle).

 

Platser och tidsåtgång

 • Steg 1: Söndagen den 29 januari 2023 kl 15:00 - 17:00, online.
 • Steg 2: Vecka 5, 6, 7 och 8. Arbete enskilt, därefter i par eller gruppvis. Plats enligt eget bestämmande. Tidsåtgång ca 8-16  timmar.
 • Steg 3: Söndagen den 26 februari kl. 12:00 - 17:00 i Kolskjulet på Kastellholmen. Ät lunch före mötet. Kaffe serveras under eftermiddagen.

 

Första framträdande

De nyutbildade Östersjöambassadörernas första framträdande kommer att äga rum på båtmässan "Allt för sjön"  i Älvsjö den 9-12 och 16-19 mars. Expedition Rädda Östersjön och Briggen Tre Kronor, med bl.a. den mobila utställningen SeaRoom, har ansvar för den stora miljö- och hållbarhetssatsning som mässan gör i år. 

I samverkan med partners, bl.a. Rotaryklubbar som bemannar en Rotary-monter, sker ett stort antal aktiviteter som vänder sig främst till ungdomar. Ett område på 200 kvadratmeter har reserverats för dessa aktiviteter. 

Förhoppningsvis kan varje ambassadör under minst en av mässans dagar använda sina nya kunskaper genom att aktivt delta i området. Inträdet till mässan är fritt de dagar man är aktiv och möjlighet ges att besöka även andra delar av båtmässan. För mer info och tider se alltforsjon.se

 

ANMÄLAN

Anmäl dig senast 27/1:

 • på denna webbsida (inloggning krävs)
  eller
 • med den personliga länken som du fick i mailinbjudan 15/1. Om du använder den personliga länken i mailet behövs ingen inloggning.
   

Frågor

Kontakta Sven Rudberg (Värmdö Skärgård RK): sven.rudberg@gmail.com eller 076-8009584.
 
 

Välkommen att bli Östersjöambassadör!

Rädda Östersjön-kommittén i Distrikt 2370
 
image
 
Läs mer om våra Östersjö-aktiviteter på distriktets temasida Rädda Östersjön.
 
 
 
image
 

Sedan 1997 har Briggen Tre Kronor  AB byggt världens vackraste segelfartyg, utbildat tusentals ungdomar, verkat mot utanförskap samt seglat med privatpersoner och företag. I många hamnar runt Östersjön har man genomfört olika evenemang,  seminarier,  konferenser m.m och informerat medborgare och beslutsfattare om Östersjöns prekära miljöproblem och utmaningar inför framtiden briggentrekronor.se

Expedition Baltic Sea AB driver projektet ”Expedition Rädda Östersjön” tillsammans med Briggen Tre Kronor och andra partners. Projektet utgår från FN´s Agenda 2030 mål 14.1 och syftar till att göra tydlig skillnad i främjandet av en hållbar miljö i Östersjön expeditionbalticsea.se

 

image
 

Sedan 2020 samverkar Rotary med ett antal partners för att bidra till att Rädda Östersjön, bl.a. genom aktivt deltagande i projektet ”Expedition Rädda Östersjön”. Samarbetet innebär att vi tillsammans genomför lokala aktiviteter.

I de 9 länderna runt Östersjön finns det cirka 2 000 lokala Rotaryklubbar med cirka 70 000 medlemmar. Klubbarna samverkar också genom nätverket "BASRAN, Baltic Sea Regional Action Network for Rotarians" i syfte att förbättra Östersjöns miljö, se BASRAN.eu