30
okt
2020
Per capsulam möten

Sweden

Årsmöten i D2370 och D2370 Distriktsfond. Slutdatum för svar. Per capsulammöten. Utskick av underlag har skett den 15 och 16 okt.

Svar skall skickas till distriktssekreteraren Solveig Nilsson via e-mail - vmd.solveig@bredband.net