18
nov
2021
Online

Sweden

Årsmöte för D2370 verksamhetsår 2020-2021 och dess Distriktsfond

Kallelse:    Ca 2 veckor innan årsmötet
Agenda:     Med kallelsen
Underlag:  Verksamhetsrapport, ekonomisk redovisning och revisionsrapport kommer med kallelsen

Röstberättigade Årsmöte Distrikt 2370 

(Procedurhandbok 2019 15.050.1)

Varje klubb i ett distrikt skall utse, och befullmäktiga och till den årliga distriktskonferensen och distriktsmöte för lagstiftning (om ett sådant hålls) sända minst en elektor. En klubb med mer än 25 medlemmar har rätt till ytterligare en elektor för varje 25-tal medlemmar eller större del av detta antal. Det innebär att en klubb med upp till 37 medlemmar har rätt till en elektor, en klubb med 38 till 62 medlemmar har rätt till två elektorer, en klubb med 63 till 87 medlemmar har rätt till tre elektorer och så vidare.
 
Det tillåtna antalet röster för varje klubb skall baseras på klubbens medlemsantal enligt den senaste klubbfakturan som föregår röstningen. Alla elektorer skall vara medlemmar i klubben. En elektor måste vara närvarande under distriktskonferensen eller ett distriktsmöte för lagstiftning för att kunna rösta.
 
Fullmakt 

En klubb kan utse ett ombud för frånvarande elektor. Klubben måste inhämta guvernörens godkännande av ombudet. Ett ombud kan vara annan medlem i klubben eller en medlem i en annan klubb i det distrikt där klubben ingår. Val av ombud måste bekräftas av presidenten och sekreteraren i den berörda klubben. Ombudet har rätt att rösta i stället för de frånvarande elektorer som han/hon representerar, vid sidan av rätten att avlägga andra röster som ombudet eventuellt har.

Röstberättigade Årsmöte Distriktsfonden 2370

(Stadgar för Distriktsfonden 2370 §10)

Rotaryklubbar tillhörande Rotary Distrikt 2370 är föreningens medlemmar. Förutsättning för medlemskap är att klubb betalat full per capitaavgift till distriktet. Medlemmarna utövar beslutanderätt rörande föreningen och dess verksamhet genom årsmötet och budgetmötet. Varje medlem (klubb) ska utse ett ombud för mötet.

 

Bo Söderling
DG D2370  2021-2022