<< Förra året År: 2023-2024 Nästa år

District Governor

medlemsfoto
District Governor
 
 

District Executives

medlemsfoto
Inkommande distriktsguvernör D2405 (DGE)
 
member photo
Föregående distriktsguvernör (IPDG)
 
 

District Officers and Directors

medlemsfoto
Distriktssekreterare
 
medlemsfoto
Exekutiv sekreterare
 
medlemsfoto
Distriktsskattmästare
 
member photo
Ordf Medlemsutveckling och uppstart nya klubbar
 
medlemsfoto
Ordf Marknads- och PR-kommitté
 
member photo
Distriktets IT-samordnare (DITS)/webmaster
 
member photo
Ordf Rotarys ungdomsutbyte (RU)
 
medlemsfoto
Youth Protection Officer & RFE
 
medlemsfoto
 
member photo
 
member photo
Distriktskontakt RPC (Rotary Peace Center)
 
member photo
Rotaract-representant
 
member photo
Distriktskontakt Rädda Östersjön
 
medlemsfoto
Distriktskontakt Shelterbox
 
 

Assistant/Area Governors