månadsarkiv: mars 2020

Rekommendation rörande virussmittan

Bästa Rotary-medlemmar, med anledning av oron för spridning av virus rekommenderar vi
försiktighetsprincipen. Samhället vidtar åtgärder för att begränsa spridning och naturligtvis
skall vi göra vad vi kan för liv, hälsa och säkerhet för så många som möjligt.

Varje klubb avgör vilka möten som är nödvändiga, om några. Alternativa mötesformer
uppmuntras. Undvik handhälsning. Är man minsta sjuk, stanna hemma.

Distriktet har redan skjutit fram möten och genomför PETS som digitalmöte. Fler åtgärder lär komma både inom organisationen och från myndigheternas sida, varför det är viktigt att hålla sig och medlemmarna informerade.

Med önskan att allt går väl,

Distriktsguvernör Gun-Marie Östedt-Axelsson
Rotary Mariefred, Distrikt 2370, Sverige