Beslut på extra årsmötet

Tisdag den 28:e januari hade Rotary Distrikt 2370 extra årsmöte med punkten om utträde ur SRS – Svensk RotaryService – som enda beslutspunkt. Innan dess talade guvernör, inkommande guvernör, distriktets IT-samordnare som också visade kommunikationsverktyget ClubRunner, samt gäster från distrikt 2390 om vad som varit, skälen att lämna och effekterna av ett sådant beslut. Därefter följde frågor, både kritiska och med stöd för presenterade skäl.

Vid omröstning där samtliga distriktets 36 klubbar var representerade, genom president eller fullmakt, utföll 28 ja till utträde och 8 emot utträde, 77,8% av klubbarna (66,7% krävdes). Beslutet blev alltså att Rotary distrikt 2370 lämnar SRS – liksom 2390 beslutade i november.

[ Artikel utökad 2020-01-29 kl 8:05 & 14:15 med presentationer och artikel nedan – klicka Fortsätt läsa » ]

Vad betyder ett utträde ur SRS per 2020-07-01 för distriktets klubbar? Mycket av presentationerna inför årsmötet handlade om detta. Verksamheten inom SRS består idag av nästan bara IT-frågor. Det fokus på utbildning, PR och medlemsrekrytering som vore önskvärt har närmast helt saknats. Och så har det varit de senaste åren.

Vår guvernör Gun-Marie nämnde exempel på samarbeten mellan distrikten i landet, som svenska gåvokort för WCP som delades ut till andra guvernörer på förra årets guvernörsutbildning i San Diego, den gemensamma montern i House of Friendship på Convention i Hamburg och Rotarys deltagande i Almedalen – samtliga dessa har tillkommit och finansierats direkt av distrikten, utanför SRS ram.

Rörande det som kan uppfattas som huvudfrågan, det IT-verktyg klubbarna har tillgång till för medlemshantering och webbsida så visades det system distrikt 2390 nu använt i 18 månader: ClubRunner. En av de som var kritisk till utträdet erkände efter presentationen:

”ClubRunner är ett klart bättre system”

Distriktet kommer stödja klubbarna i det som behöver göras – ett positivt steg framåt för verksamheten där vi går vidare med ett verksamhetsutvecklande kommunikationsverktyg med stor framtidspotential för att stärka Rotary och klubbarna!

Presentationen från årsmötet samt från Distrikt 2390 om deras erfarenheter av ClubRunner – som PDF-filer:

På Distrikt 2390 berättas också om våra besökares insatser i en artikel i distriktets ClubRunner-webb »