Sportlovsveckor

Under v8 (16:e – 24:e februari) har skolorna i Sörmland sportlov medan v9 (23:e feb-3:e mar) gäller för skolor i Stockholm och på Gotland. Passa på att antingen ta med yngre som gäster på ett intressant Rotary-föredrag – eller träffa lediga barn och barnbarn på sportlovet!