Inbjudan till PETS

De inkommande presidenterna och sekreterarna har bjudits in till distriktets utbildning kallad PETS – President Elect Training Seminar. Skulle någon klubb missat, så finns handlingar och anmälningsformulär inlagt i evenemanget PETS »