Duplicator för backup och flytt

Tillägget Duplicator är installerat och gör det:

  • dels mycket enkelt att ta en egen extra backup (utöver de som redan tas på servern varje natt)
  • dels kan denna backup installeras på valfritt webhotell som stödjer WordPress

Med Duplicator är det alltså enkelt både att skapa extra säkerhet och att flytta till annat webhotell om man skulle vilja det.

Efter inloggning finns Duplicator nedtill i panelens vänstra meny (nedanför Inställningar).