månadsarkiv: februari 2019

Sportlovsveckor

Under v8 (16:e – 24:e februari) har skolorna i Sörmland sportlov medan v9 (23:e feb-3:e mar) gäller för skolor i Stockholm och på Gotland. Passa på att antingen ta med yngre som gäster på ett intressant Rotary-föredrag – eller träffa lediga barn och barnbarn på sportlovet!

Duplicator för backup och flytt

Tillägget Duplicator är installerat och gör det:

  • dels mycket enkelt att ta en egen extra backup (utöver de som redan tas på servern varje natt)
  • dels kan denna backup installeras på valfritt webhotell som stödjer WordPress

Med Duplicator är det alltså enkelt både att skapa extra säkerhet och att flytta till annat webhotell om man skulle vilja det.

Efter inloggning finns Duplicator nedtill i panelens vänstra meny (nedanför Inställningar).

En ”första” klubbwebb

En första ny klubbwebb är påbörjad för Rotary Haninge på adressen:

https://rotary2370.se/haninge

När lite mer är ifyllt kommer även adressen

https://haninge.rotary2370.se

leda till klubbsidan.

Notera även nedtill på sidan Distriktets… / …klubbar att alla distriktets klubbnamn är upplagda och fungerar på detta vis, men kopplar vidare till den adress klubben verkligen finns på, exempelvis:

https://värmdö-skärgård.rotary2370.se

Enhetligt och flexibelt 🙂