Tillägg Email Address Encoder

Då epost-adresser som visas på webbsidor riskerar samlas in av robotar och inkluderas i spam-databaser är det ”obra” att skriva epost-adresser i klartext på webbsidor.

Med WordPress-tillägget Email Address Encoder kodas epost-adresser så det iallafall blir mycket svårare att samla in epost-adresserna med sökrobotar. Tekniskt kodas mailto:-länken med html-entiteter (koder) som roboten inte känner igen så undgår man insamling.

Webbläsaren tolkar dock html-entiterna och visar adressen så den både är läsbar och klickbar som vanligt.